Regulamin ankiet SPBKD

I. Cel przeprowadzania ankiet

SPBKD przeprowadza ankiety w celu zidentyfikowania problemów branży oraz opracowania materiałów szkoleniowych i prognoz.

II. Uczestnicy ankiet

SPBKD przeprowadza ankiety wśród członków, sympatyków i innych podmiotów ważnych dla uzyskania rzetelnej informacji w ramach ankiety.

III. Identyfikacja uczestników.

Ankiety będą anonimowe. W szczególnych przypadkach ankieta może uwzględniać identyfikację regionu, wyrobu, metod produkcji lub innych danych ważnych dla zbieranych danych.

IV. Wyniki ankiet

  1. Szczegółowe wyniki ankiet będą udostępniane wszystkim uczestnikom ankiet na ich życzenie. Dane uczestników ankiet nie będą dostępne – odpowiedzi zostaną zaprezentowane anonimowo.
  2. Ogólne wyniki ankiet w postaci trendów lub komentarzy będą udostępniane publicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane szczególnie cenne dla uczestników ankiet, np. dane liczbowe, nie będą publikowane.

V.Przechowywanie wyników ankiet

Ankiety i wyniki ankiet będą przechowywane na urządzeniach SPBKD w jego siedzibie.

 

 

 

Copyright © 2024 Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej